การคลี่แผ่นกันสาดดีไลท์

มาตรฐานการคลี่แผ่นกันสาดดีไลท์

 1. เริ่มการคลี่ โดยให้พนักงาน 2 คน ที่จับขอบแผ่นทั้ง 2 ด้าน พนักงานที่เหลอประคองด้านใน และด้านนอก ของแผ่น โดยคนที่อยู่ด้านนอกตัดเชือกที่รัดแผ่นออก
 2. พนักงานที่จัด้านข้างแผ่นช่วยประคองปลายกันสาด ให้คลี่ออกอย่างช้าๆ โดยคนที่อยู่ด้านในและด้านนอกของแผ่นช่วยประคองแผ่น และวางแผ่นลงด้วยความระมัดระวัง

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและป้องกันการเสียหายของแผ่นกันสาดดีไลท์

 1. ควรใช้พนักงานในการคลี่แผ่นต่อครั้ง ไม่น้อยกว่า 4 คน
 2. พนักงานจำเป็นต้องใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากแผ่นกันสาด
 3. พื้นผิวที่คลื่นแผ่นกันสาดดีไลท์จะต้องเป็นพื้นเรียบไม่มีเศษวัสดุอยู่ใต้แผ่นดีไลท ์
 4. การเคลื่อนย้ายแผ่นกันสาดดีไลท์ ต้องใช้วิธีการยก ห้ามกลิ้งโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้แผ่นเกิดความเสียหายได้

ตรวจสอบคุณภาพกันสาดดีไลท์

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพกันนสาดดีไลท์ ดังนี้

เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า และ สามารถตรวจสอบคุณภาพของกันสาดดีไลท์

 1. เพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ของ แอมเพิลไลท์ Ampelite จริง ให้ดูสัญลักษณ์ โลโก้ของแอมเพิลไลท์ Ampelite
 2. เพื่อบอกรุ่นและน้ำหนักของสินค้า
 3. เพื่อสามารถสอบกลับถึงวันเวลาที่ผลิตซึ่ง เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และ ตาม Australian Standard AS/NZS 4256.3:2006เพื่อตรวจสอบการใช้งานจริงกับการรับประกัน

การตรจสอบแผ่นหลังคาแอมเพิลไลท์ กันสาดดีไลท์ ampelite-dlite

มารตฐาน ออสเตรเลีย Australian Standard

สินค้าหลังคาโปร่งแสงแอมเพิลไลท์ Ampelite และกันสาดดีไลท์ D-Lite ได้ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตของออสเตรเลีย  AS/NZ 4256.3-2006 ว่าด้วยผลิตภัณฑ์หลังคาและผนังพลาสติก Plastic Roof and Wall Cladding Materials ประเภท เสริมใยแก้ว  Glass Fibre Reinforced Polyester (GRP)

 

ใบรับประกันคุณภาพกันสาดดีไลท์

หากผู้ซื้อกันสาดดีไลท์ ต้องการขอใบรับประกันสินค้าต้องแจ้งขอรับก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
ตัวอย่างใบรับประกันคุณภาพสินค้า กันสาดดีไลท์ D-Lite

ใบรับประกันสินค้าแผ่นหลังคา D-Lite - Apelite

สินค้าหลังคากันสาด

  1. แผ่นหลังคาเมทัลชีท หรือ แผ่นหลังคาเหล็ก
  2. แปเหล็ก หรือ เหล็กแปตัวซี ตัวแซด
  3. สกรู เหล็กสำหรับ แปไม้ แปเหล็ก
  4. แผ่นสกายไลท์ กระเบื้องโปร่งแสง
  5. แผ่นหลังคากันสาดดีไลท์
  6. แผ่นครอบแฟลชชิ่งต่างๆ
  7. แผ่นบานเกล็ด
  8. แผ่นฉนวนพีอี
  9. ลูกหมุนระบายอากาศ

การเก็บม้วนแผ่นกันสาดดีไลท์

มาตรฐานการเก็บม้วนแผ่นกันสาดดีไลท์

การเก็บม้วนแผ่นกันสาดเพื่อการสะดวกต่อการเก็บและการขนย้ายแผ่นกันสาดดีไลท์ D-Lite

 1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของแผ่นกันสาดดีไลท์ก่อนการม้วนทุกครั้ง จากนั้นนำกระดาษลูกฟูกหุ้มปลายแผ่นทั้ง 2 ด้าน เพื่อป้องกันแผ่นเกิดความเสียหาย โดย ให้ด้านที่ติดสติกเกอร์อยู่ด้านบนและด้าน ink jet อยู่ด้านล่าง หรือ สังเกตขอบแผ่น จะต้องคว่ำลงทั้ง 2 ด้าน
 2. เริ่มการม้วนโดยให้พนักงาน 1 คน ที่จับปลายแผ่น กดแผ่นลงและม้วนพนักงานที่เหลือประคองด้านข้างและด้านนอกของแผ่น โดยม้วนแผ่นเป็นวงกลม
 3. สำหรับแผ่นกันสาดดีไลท์ ความยาว 12 เมตร หลังจากม้วนแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายในต้องไม่น้อยกว่า160  ซม. สำหรับแผ่นกันสาดดีไลท์ ความยาว 6 เมตร หลังจากจากม้วนแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายในต้องไม่น้อยกว่า 140 ซม.
 4. นำเชือกรัดแผ่นที่ม้วน 3 จุด คือ ริมแผ่นทั้ง 2 ด้าน และตรงกลางแผ่น
 5. น้ำหนักของแผ่นกันสาดดีไลท์ ที่ม้วนแล้วโดยประมาณ
 • แผ่นกันสาดดีไลท์ 6 เมตร 6 แผ่น น้ำหนัก 55 กก.
 • แผ่นกันสาดดีไลท์ 12 เมตร 5 แผ่น น้ำหนัก 110  กก.
 • แผ่นกันสาดดีไลท์ 12 เมตร 5 แผ่น ซ้อนแผ่นกันสาดดีไลท์ 6 เมตร 3 แผ่น น้ำหนัก 145 กก

ข้อควรปฏิบัติ:

เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและป้องกันการเสียหาย ของแผ่นกันสาดดีไลท์

  1. พนักงานในการม้วนแผ่นต่อครั้ง ไม่น้อยกว่า 4 คน
  2. พนักงานจำเป็นต้องใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากแผ่นกันสาด
  3. การม้วนแผ่นกันสาดดีไลท์ที่ความยาว 6 เมตร หรือ 12 เมตร ต่อครั้งไม่เกิน 5 แผ่น
  4. ในกรณีที่ต้องการจะนำแผ่นดีไลท์ 12 เมตรที่ม้วนแลว ซ้อนทับแผ่นดีไลท์ 6 เมตร จำนวนแผ่นดีไลท์ 6 เมตร ที่ม้วนแล้วต้องไม่เกิน 3 แผ่น
  5. ไม่ม้วนแผ่นดีไลท์ที่มีความยาวน้อยกว่า 6 เมตร เพราะ แผ่นอาจเกิดความเสียหายได้
  6. พื้นผิวที่วางแผ่นกันสาดดีไลท์จะต้องเป็นพื้นเรียบไม่มีเศษวัสดุอยู่ใต้แผ่นดีไลท์
 • การเคลื่อนย้ายแผ่นกันสาดดีไลท์ ต้องใช้วิธีการยก ห้ามกลิ้งโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้แผ่นเกิดความเสียหายได้

กระเบื้องโปร่งแสงสกายไลท์ Skylight

Skylight หรือ สกายไลท์  คือ หลังคาโปร่งแสงที่ให้แสงธรรมชาติ แสงสามารถส่องผ่านเข้าสู่ภายในตัวอาคารหรือบริเวณที่ต้องการ

กระเบื้องหลังคาโปร่งแสงที่ดีควรมีคุณสมบัติ:

 • การกระจายแสงอย่างทั่วถึงไม่ลงเฉพาะจุด (เป็นลำแสง)
 • สะท้อนความร้อนได้ดี มากกว่า 40% – 50% (ขึ้นอยู่กับสีและประเภทวัสดุ)
 • ป้องกันรังสี UV ได้มากกว่า 99 %
 • สีของแสงที่ส่องผ่าน ควรเป็นสีธรรมชาติ สบายตา
 • มีการระบายน้ำได้ดี

การเลือกใช้ หลังคาโปร่งแสง กันสาด

แนวทางการเลือกใช้หลังคาโปร่งแสง

 • เลือกติดตั้งกันสาดบริเวณที่ต้องการความสว่างและกันฝนได้
 • ปริมารณแสงสว่าง, ลักษณะการกระจายแสงและความร้อนที่ผ่านเข้ามา ได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมชาติ
 • ความสวยงามของรูปแบบการติดตั้งแผ่นกันสาด
 • สีของวัสดุหลังคาโปร่งแสง ควรสอดคล้องกับบ้านหรืออาคารที่ติดตั้ง
 • มาตรฐานการผลิตแผ่นหลังคาโปร่งแสง ที่มีความน่าเชื่อถือได้
 • การระบายน้ำและอายุการใช้งานของหลังคาต้องยาวนาน ไม่แห้งกรอบแตกง่าย

คุณสมบัติ: แผ่นดีไลท์กับแผ่นโพลีคาร์บอเนต


เปรียบเทียบคุณสมบัติข้อดี/ข้อเสีย แผ่นดีไลท์ กับ แผ่นโพลีคาร์บอเนต

คุณสมบัติ แผ่นกันสาดดีไลท์ แผ่นโพลีคาร์บอเนต
การป้องกันความร้อน สะท้อนความร้อนได้ดีที่สุดในกลุ่มวัสดุหลังคาโปร่งแสง สะท้อนความร้อนน้อยกว่า
การกระจายแสง กระจายความสว่างทั่วถึง การะจายแสงไม่ดีลำแสงส่องเฉพาะจุด
สีความสว่าง แสงสว่างเป็นธรรมชาติสบายตา ความสว่างเปลี่ยนสีตามแผ่น โพลี Poly เกิดการถ่ายสี
การสะสมครบสกปรกและตะไคร่น้ำ ไม่เกิดคราบสกปรกเพราะระบายน้ำได้ดี สกปรกง่ายเพราะน้ำสามารถไหลซึมเข้าไปในโพรงอากาศของแผ่นโพลี Poly
การติดตั้งบนโครงไม้ สามารถออกแบบใช้งานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ไม่กลมกลืนกับโครงสร้างไม้
การตัดตกแต่งขอบแผ่น สามารถตัดลวดลายขอบแผ่นได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ไม่ได้
การขยายตัวจากความร้อน 7.2 มม./6 ม. 16.2 มม./6ม.
การติดตั้งและดูแลรักษา ติดตั้งและดูแลรักษาได้ง่ายกว่า ยากวกว่า

จากตารางเปรียบเทียบข้างบน จะพบว่าแผ่นกันสาดดีไลท์มีข้อดีหลายประการ ใช้แผ่นกันสาดดีไลท์ให้ทั้งความสวยที่เป็นธรรมชาติและคุ้มค่ากับการลงทุน คุณมั่นใจได้เมื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลังคากันสาดดีไลท์ จากแอมเพิลไลท์

แอมเพิลไลท์ Ampelite คือบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาโปร่งแสงที่ทำจาก วัสดุ  GRP ผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากแอมเพิลไลท์ ออสเตรเลียรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากผู้ออกแบบที่ได้มีการยอมรับในคุณภาพอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทย และต่างแระเทศ มากกว่า 40 ปี

แอมเพิลไลท์ Ampelite ได้รับความไว้วางใจจากผู้ออกแบบและสภาปนิกชั้นนำ รวมถึงเจ้าของโครงการได้เลือกใช้และนำไปติดตั้งให้แก่อาคารชั้นนำหลายแห่ง เช่นสนามบิน,ห้างสรรพสินค้า,โชว์รูม, และ ศูนย์บริการ, อาคารจอดเครื่องบิน รวมถึง อาคารสำนักงานและโรงงาน ที่ทันสมัยในประเทศอาทิ เช่น

  • Lotus Supercenter, Big C, Carefour
  •  โรงงานแระกอบรถยนต์ Toyota, Honda
 • สนามบินสุวรรณภูมิ

ติดตั้ง: แผ่นดีไลท์-แผ่นโพลีคาร์บอเนต

การติดตั้งแผ่นดีไลท์ทำได้ง่ายดาย สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลากว่า การติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนต เนื่องจาก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษช่วยในการติดตั้งมาก

เปรียบเทียบการติดตั้งแผ่นดีไลท์กับการติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนต

แผ่นดีไลท์
D-Lite
แผ่นโพลีคาร์บอเนต
Polycarbonate
1.ใช้  D-CAP 1.ใช้ Topping
2.ใช้ สกรู ยึด 2.ใช้ Clamping บน
3.ใช้  End Strip 3.ใช้ Clamping ล่าง
4.ยาง PVC
3.สกรูทั่วไป
4.อลูมิเนียม ป.ปลา
5.ใช้ END CAP ติดปลายกันสาด

เทคนิคการติดตั้งกันสาดดีไลท์-บริเวณสันตะเข้

แผ่นสันตะเข้ ซึ่งเป็นแผ่นครอบ หรือ แผ่นแฟลชชิ่ง Flashing  ประเภทหนึ่ง เราจำเป็นต้องปิดครอบบริเวณรอยต่อของแผ่นกันสาดดีไลท์ D-Lite

 1. ยึดแผ่นสันตะเข้ ซึ่งเป็นแผ่นครอบติดเข้ากับโครงสร้าง
 2. ตัดแผ่นดีไลท์ D-Lite ตามขนาดแนวแบ่งกึ่งกลาง
 3. ติดตั้งแผ่นดีไลท์และติดตั้ง D-Cap
 4. ยิงซิลิโคนตรงกลางของสันตะเข้(รอยต่อของแผ่นที่บรรจบกัน) เพื่อป้องกันการรั่วซึม
 5. เก็บงานด้วย End-Strip
 6. ติดตั้งสันตะเข้ปิดทับอีกครั้งโดยยึดด้วยสกรู